Company News丨公司新闻

新西兰客户来访验货

时间:2018/09/11 11:52:19

    2018年9月6日新西兰老客户过来我司验货,此次订单为设备钢结构,客户用于化工材料生产线,对防腐和除锈要求严格。我司采用喷砂除锈,除锈效果客户看完后表示很满意,之后就增加一个小的钢结构,希望后期能有更多的合作。                        外贸人员与客户进行沟通交流                    外贸,技术及客户一起沟通过方案


                                    外贸人员,技术及客户一起现场看生产完成产品                                   认真观看产品细节                       外贸人员,技术给客户解释产品细节


                                                                       合影留念